Usługi geodezyjne:

- wytyczanie budynków, budowli, dróg, zjazdów, sieci i innych obiektów
- sieci uzbrojenia terenu, przył±czy itp
- sporz±dzanie map do celów projektowych
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego
- mapy powykonawcze
- wznowienie granic
- podziały nieruchomości, działek
- niwelacja, pomiary sytuacyjno-wysokościowe
- obliczenie mas ziemi
- geodezyjna obsługa inwestycji
- pomiar geometrii, odkształceń i przemieszczeń budynków
- inne usługiStrona główna Oferta O nas Galeria Realizacje Projekt Kontakt