Usługi projektowe:

   Usługi geodezyjne:

- projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
- budynków usługowych, gospodarczych
- garaży, konstrukcji altan
- dróg
- zjazdów
- parkingów
- przebudowy, rozbudowy
- koncepcje
- zagospodarowanie terenu
- inwentaryzacje architektoniczne
- kosztorysowanie
- inne usługi architektoniczno-budowlane

  - wytyczanie budynków, budowli, dróg, zjazdów
  - sieci uzbrojenia terenu, przył±czy itp
  - sporz±dzanie map do celów projektowych
  - powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne
  - mapy powykonawcze
  - wznowienie granic
  - podziały nieruchomości, działek
  - niwelacja, pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  - obliczenie mas ziemi
  - geodezyjna obsługa inwestycji
  - pomiar geometrii i pionowości budynków
  - inne usługi geodezyjneStrona główna Oferta O nas Galeria Realizacje Projekt Kontakt